Trung tâm kiểm soát côn trùng Việt Nam
Hotline: 0904409366
Email: dietmoitangoc24h@gmail.com
Địa chỉ: 1002 đường Láng – Láng Thượng – Đống Đa – Hà Nội