kiến thức

kiến thức (1)

kiến thức diệt mối

Việt Nam là một quốc gia có khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm, đây chính là nguyên nhân cho loài mối phát triển mạnh. Sức ăn của chúng có thể phá hoại nhiều công trình xây dựng, nhà cửa, đê điều, thư viện quý giá,...Chính vì thế mà chúng ta cần phải có những biện pháp phòng ngừa hợp lý nhằm tránh nguy cơ bị mối phá hoại.